Vi tackar alla kunder vars filter vi fått göra rent!
Den feed-back vi fått har varit väldigt positiv med massor av nöjda kunder. Därför börjar vi nu med en nyhetssida där vi ibland kommer att skriva om saker inom detta område.

Grova partiklar tyder på dålig bränsleförbrukning

fint-sotgrovt-sot

 

 

 

 

 

 

 

 
2016-10-25

Här är bilder på vad vi hittar i filter vid rengöring, så kallade PM10-partiklar. Ju finare sotpartiklarna är, dess bättre har förbränningen fungerat. Då ser det ut som ett fint svart pulver.

Grova sotpartiklar visar att förbränningen i motorn inte varit bra. Kanske har då bränsleinsprutningen inte fungerat som den borde och bilen har fått för mycket bränsle. Då bör även detta åtgärdas för att inte problemet med ett igensatt filter ska återkomma.

Nöjd kund med sänkt bränsleförbrukning

2016-07-14

”Jag vill tacka för ett snabbt och utmärkt jobb! Filtret är på plats och det verkar fungera som det ska, medelförbrukningen har sjunkit från över 0,6 till 0,42!!”

Nöjd Volvo v50-ägare i Mattmar

Om man kör 2500 mil per år, så innebär det en besparing på 8 000 kr per år. Att rengöra sitt filter är därmed något som kan betala igen sig på mindre än ett halvår!

Väldigt många av våra kunder vittnar också om att de märker en stor effektökning i bilens kraft efter att partikelfiltret rensats.

Rejält sänkt bränsleförbrukning med rengjort Euro 5 katalysator!

Vår bil vid lastbilEcoCleaner gör rent katalysatorer till tyngre fordon. Här en VOLVO F16 som efter 65000 mil tappat i effekt och med höjd bränsleförbrukning. En vanlig orsak kan vara att Ad Blue har kristalliserats och lagrats i katalysatorn så att fritt flöde förhindras. En lastbilskatalysator kan med specialmaskiner som EcoCleaner har göras rent och man slipper höga kostnader för att köpa ett nytt. Vi har även en del redan rengjorda Euro 4 och Euro 5 i lager till försäljning.

Efter rengöring sjönk bränsleförbrukningen för denna F16 från 5 liter per mil till 3,9-4,4 liter per mil. En sådan rengöring lönar sig snabbt!

Katalysator med AdBlue kristaller

Så funkar FAP-tekniken

2016-04-01

FAP är ett partikelfilter som designats av de franska bilarna Citroën-Peugeot bygger på an teknik med användning av ett tillsatsmedel för att öka utfällningen av partiklar. Tillsatsen kallas ceriumoxid och känns i filtren igen på att den har orange färg.

Förbränningen av partiklar sker omkring 600-650 ° C, men avgaserna håller endast ca 200 ° C. Därför höjs temperaturen med en efterinjektion av bränsle. Med hjälp av cerium sänks antändningstemperaturen för sotpartiklar till 450 ° C.
Ceriumoxiden finns i en särskild tank och måste fyllas på varje 8-12000 mil. Observera att ceriumet själv inte förbränns, utan tvärtom sedimenterar inuti filtret.

EcoCleaners maskiner klarar att rensa inte bara partiklar i filtren, utan även det cerium som lagrats. När vi gör rent dessa filter brukar vi kunna få ut många större högar med pulver som är orange till färgen.

FAP-tekniken

Så funkar DPF-tekniken

2016-04-01

DPF betyder dieselpartikelfilter och är ett filter som är utformat för att avlägsna dieselpartiklar eller sot i avgaserna från en dieselmotor. Till skillnad från FAP-tekniken, används inte en kemisk tillsats under regenereringen .

DPF arbetar vid en högre temperatur, 600-650 ° C, med användning av en serie efterinjektioner av bränsle för att höja temperaturen på avgaserna.

På väggarna i filtret finns det vissa ädelmetaller vilka verkar som katalysatorer för att underlätta hela processen.

DPF-tekniken

Vad är partikelfilter?

2016-03-18

Förbränning av dieselbränslen skapar avgaser i form av sotpartiklar som är skadliga för miljö och människors hälsa. Avgaserna består av koldioxid (CO2), oförbrända kolväten (UHCs), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Dieselpartiklarna är mindre än 10 mikrometer och kallas PM10.

Partikelfilter är anordningar som kan fälla upp till 99% av alla PM10. Som alla andra filter måste de rengöras regelbundet för att förhindra blockering. Om inte kan det resultera i skador på bilen: ett överfyllt filter kan skada motorn eller själva filtret självt.

Rengöringen av partikelfiltret, dvs förbränningen av PM10 i filtret, kallas regenerering och sker automatiskt varje 400-800 km mer eller mindre, beroende på mängden av partiklar i filtret och körbeteende.

Regenereringsprocessen är ansluten till mottrycksvärdet, det vill säga skillnaden mellan det inkommande trycket hos luften i filtret och det utkommande trycket. Ju mer igensatt filtret är, desto högre är den skillnad. När bilen känner av gränsvärdet startar regenereringen.

De vanligaste partikelfiltren är av typen FAP eller DPF som skiljer sig i funktion men framför allt i sättet att regenerera.
EcoCleaner har maskiner för rengöring av alla typer av partikelfilter.

EcoCleaner besöker världens främste expert på rengöring av partikelfilter

2016-03-04

I slutet av februari besökte vi personligen Mario på Nouva A.F.R i nora Italien för att ta del av hans stora källa av kunskap när det gäller rengöring av partikelfilter. Han är uppfinnare och tillverkare av EcoCleaners maskiner och därmed en stor auktoritet på området. Vi är stolta över att vara de enda i Skandinavien som har dessa unika maskiner, som annars är vanliga i främst Tyskland, Storbritannien och Italien.

Mario betonar hur viktigt det är att ha kunskap och rätt teknik för att rengöra filter framgångsrikt. ”Många bilmärken hävdar att deras filter är självrengörande, men i praktiken tror jag aldrig de kan uppnå det”, säger Mario. ”Det har jag sett åtskilliga bevis på. Partikelfilter blir förr eller senare så pass fulla att rengöring behövs. Och då är vår teknik överlägsen kemikalier och ultraljudstvättar”, fortsätter Mario.

IMG_2069

Bild av hur kemikalier kan förstöra partikelfilter

2015-12-05

Här är en bild på ett partikelfilter till en VW Passar som förstörts av s k rengöringskemikalier.

Att försöka göra rent DPF med rengöringsvätskor är riskabelt. Även om tillverkare bedyrar att det fungerar. En modern bils avgassystem styrs av sensorer som reagerar på sot och aska. Att tillsätta vätskor blir i grunden fel metod som är dömt att misslyckas.

Till skillnad från EcoCleaner så har vi inte lyckats hitta någon tillverkare av kemisk reningsmedel som garanterar att det fungerar på partikelfilter. Tvärtom så finns många som vittnar om att problemen återkommer inom bara ett par veckor. Förklaringen är logisk. Vätskor hindrar förbränning.

Och i värsta fall kan filtren bli så förstörda att inte ens vi kan rädda dem.

 

VW Passat

 

 

Hutlöst dyrt byta partikelfilter

2015-12-05
Kostnaden för att byta partikelfilter kan bli mycket hög, rent av svindyrt. Här är ett exempel på en offert som en av våra kunder fick nyligen. 34 934 kr!!!!! Då ville verkstaden även räkna in byte av sensorer, förutom själva partikelfiltret som gick på 21 300 kr + moms.

Offerten var för byte till nytt partikelfilter till en Nissan X-trail, 2008 års modell, som gått 19 000 mil. En ganska vanlig bil och vanligt miltal för byte. Ett skämt tyckte kunden och vände sig till oss för att istället få filtret rengjort. Det gjorde att han sparade 90 % av kostnaden!

 

3,4 % av alla dieselbilar får underkänt för avgasreningen på bilprovningen

2015-11-20.

EcoCleaner har fått tillgång till exklusivt material från Svensk Bilprovning om hur vanligt det är att dieselfordon får underkänt på avgasrening och partikelrening vid den obligatoriska miljökontrollen, s k Elektronisk OmbordDiagnos, OBD (inkoppling sker vanligtvis under instrumentbrädan). De felkoder som läses av påverkar bilens utsläpp och måste åtgärdas och felkoden släckas med ett diagnosinstrument.

1,1 % av alla tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) hade underkända miljösystem, men av dessa var det bara 0,3 % som fick underkänt på miljökontrollmätningen. 0,8 % underkändes på köldmediekontrollen.

Statistiken baseras på samtliga besiktade fordon under 2014, vilket uppgår till 180 000 – 230 000 personbilar och 25 000 – 30 000 tunga lastbilar.

– De flesta kunder vi har på Ecocleaner är just de som fått underkänt för att partikelfiltret är igensatt eller för att signallampan lyser på instrumentbrädan. Vi rekommenderar alltid kunden att göra rent sitt partikelfilter i tid, annars är risken att bilen slutar fungera helt, säger Jan-Erik Källgren. Resultaten visar att 3,4 % av dieseldrivna personbilar blev underkända på miljösystem under 2014. De flesta avlästa vid EOBD-kontrollen. Äldre bilar har lite högre underkännandefrekvens, men skillnaden är inte så stor.