2016-04-01

FAP är ett partikelfilter som designats av de franska bilarna Citroën-Peugeot bygger på an teknik med användning av ett tillsatsmedel för att öka utfällningen av partiklar. Tillsatsen kallas ceriumoxid och känns i filtren igen på att den har orange färg.

Förbränningen av partiklar sker omkring 600-650 ° C, men avgaserna håller endast ca 200 ° C. Därför höjs temperaturen med en efterinjektion av bränsle. Med hjälp av cerium sänks antändningstemperaturen för sotpartiklar till 450 ° C.
Ceriumoxiden finns i en särskild tank och måste fyllas på varje 8-12000 mil. Observera att ceriumet själv inte förbränns, utan tvärtom sedimenterar inuti filtret.

EcoCleaners maskiner klarar att rensa inte bara partiklar i filtren, utan även det cerium som lagrats. När vi gör rent dessa filter brukar vi kunna få ut många större högar med pulver som är orange till färgen.

FAP-tekniken