2016-04-01

DPF betyder dieselpartikelfilter och är ett filter som är utformat för att avlägsna dieselpartiklar eller sot i avgaserna från en dieselmotor. Till skillnad från FAP-tekniken, används inte en kemisk tillsats under regenereringen .

DPF arbetar vid en högre temperatur, 600-650 ° C, med användning av en serie efterinjektioner av bränsle för att höja temperaturen på avgaserna.

På väggarna i filtret finns det vissa ädelmetaller vilka verkar som katalysatorer för att underlätta hela processen.

DPF-tekniken