2015-11-20.

EcoCleaner har fått tillgång till exklusivt material från Svensk Bilprovning om hur vanligt det är att dieselfordon får underkänt på avgasrening och partikelrening vid den obligatoriska miljökontrollen, s k Elektronisk OmbordDiagnos, OBD (inkoppling sker vanligtvis under instrumentbrädan). De felkoder som läses av påverkar bilens utsläpp och måste åtgärdas och felkoden släckas med ett diagnosinstrument.

1,1 % av alla tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) hade underkända miljösystem, men av dessa var det bara 0,3 % som fick underkänt på miljökontrollmätningen. 0,8 % underkändes på köldmediekontrollen.

Statistiken baseras på samtliga besiktade fordon under 2014, vilket uppgår till 180 000 – 230 000 personbilar och 25 000 – 30 000 tunga lastbilar.

– De flesta kunder vi har på Ecocleaner är just de som fått underkänt för att partikelfiltret är igensatt eller för att signallampan lyser på instrumentbrädan. Vi rekommenderar alltid kunden att göra rent sitt partikelfilter i tid, annars är risken att bilen slutar fungera helt, säger Jan-Erik Källgren. Resultaten visar att 3,4 % av dieseldrivna personbilar blev underkända på miljösystem under 2014. De flesta avlästa vid EOBD-kontrollen. Äldre bilar har lite högre underkännandefrekvens, men skillnaden är inte så stor.