”Ni har blivit våra ”räddande änglar”.

Hela vintern såg vi fram mot en campingsommar. Tyvärr var vi först tvungna att köpa en ny bil för 38 000 kr innan vi äntligen kunde styra kosan söderut. Straxt efter Norrköping går bilen ner i ”nödläge” och vi får bärga till närmaste märkesverkstad i Norrköping.

Efter felsökning kommer BilByter fram till att filtret behöver rengöras alt bytas, ett nytt original kostar 48 000.-, plus montering. Det är då jag hittar er via en slump när jag sitter och söker på Google, BilByter hade inte heller hört talas om er.

Och ni lyckades få rent det, ni har räddat vår semester såväl familjeekonomin. För att inte nämna att bilen nu går som en raket.

Supertack för att ni mitt under semestertid kan lösa detta och på ett sånt smidigt sätt med frakt och allt!

Med vänlig hälsning!
Per-Erik Pallin