Sedan en tid tillbaka har vi förbättrat vår följesedel med mätprotokoll. När vi delar på partikelfiltren så kan vi få fram värdefull information om bilen som behöver analyseras och som man annars inte blivit varse. Den informationen vill vi gärna att våra kunder får, så på den nya följesedeln hittar du kommentarer om avvikelser. Dessa slutsatser är helt och hållet baserade på våra egna erfarenheter efter att ha gjort rent tusentals partikelfilter.

Olja i partikelfiltret – Troligen beroende på turbo-fel. Ett turbohaveri leder som regel till att även partikelfiltret behöver rengöras. Vi klarar att bränna bort även olja.
Aditive i partikelfiltret – Kan bero på felaktig (för riklig) insprutning av aditive, främst på lastbilar. Vanligt på Peugeot och Volvo/Ford Fokus med krökt partikelfilter. Vi klarar att göra rent, men mer krävande.
Överhettat partikelfilter – Ett partikelfilter tål 1100 grader, så om ett filter varit överhettat så har det verkligen varit tätt. Kanaler kan vara ihopsmälta och bitar lossnat. Överhettningen sker på utblåssidan av filtret. Om inte allt för mycket så kan det funka med rengöring, men om större partier skadats så bör filtret kasseras.
Svarta stavar i partikelfiltret – Ett tecken på att det går in oförbrända avgaser i filtret, vilket kan vara bra för bilägaren att känna till. Någonting bör justeras, tex bränsleblandningen. Vanligt på t ex SAAB. Tack vare att vi rengör genom att bränna filtren, så klarar vi även dessa filter. Stavarna förbränns till aska som vi sedan blåser ur.
Sot och aska har svårt att lossna från filtret vid förbränning – Någon kan ha provat att göra rent filtret med kemikalier eller andra vätskor. Vi kan ha svårt att få ordning på dessa filter.