fint-sotgrovt-sot

 

 

 

 

 

 

 

 
2016-10-25

Här är bilder på vad vi hittar i filter vid rengöring, så kallade PM10-partiklar. Ju finare sotpartiklarna är, dess bättre har förbränningen fungerat. Då ser det ut som ett fint svart pulver.

Grova sotpartiklar visar att förbränningen i motorn inte varit bra. Kanske har då bränsleinsprutningen inte fungerat som den borde och bilen har fått för mycket bränsle. Då bör även detta åtgärdas för att inte problemet med ett igensatt filter ska återkomma.