2016-03-04

I slutet av februari besökte vi personligen Mario på Nouva A.F.R i nora Italien för att ta del av hans stora källa av kunskap när det gäller rengöring av partikelfilter. Han är uppfinnare och tillverkare av EcoCleaners maskiner och därmed en stor auktoritet på området. Vi är stolta över att vara de enda i Skandinavien som har dessa unika maskiner, som annars är vanliga i främst Tyskland, Storbritannien och Italien.

Mario betonar hur viktigt det är att ha kunskap och rätt teknik för att rengöra filter framgångsrikt. ”Många bilmärken hävdar att deras filter är självrengörande, men i praktiken tror jag aldrig de kan uppnå det”, säger Mario. ”Det har jag sett åtskilliga bevis på. Partikelfilter blir förr eller senare så pass fulla att rengöring behövs. Och då är vår teknik överlägsen kemikalier och ultraljudstvättar”, fortsätter Mario.

IMG_2069