Vi tackar alla kunder vars filter vi fått göra rent!
Den feed-back vi fått har varit väldigt positiv med massor av nöjda kunder. Därför börjar vi nu med en nyhetssida där vi ibland kommer att skriva om saker inom detta område.

Så funkar FAP-tekniken

2016-04-01

FAP är ett partikelfilter som designats av de franska bilarna Citroën-Peugeot bygger på an teknik med användning av ett tillsatsmedel för att öka utfällningen av partiklar. Tillsatsen kallas ceriumoxid och känns i filtren igen på att den har orange färg.

Förbränningen av partiklar sker omkring 600-650 ° C, men avgaserna håller endast ca 200 ° C. Därför höjs temperaturen med en efterinjektion av bränsle. Med hjälp av cerium sänks antändningstemperaturen för sotpartiklar till 450 ° C.
Ceriumoxiden finns i en särskild tank och måste fyllas på varje 8-12000 mil. Observera att ceriumet själv inte förbränns, utan tvärtom sedimenterar inuti filtret.

EcoCleaners maskiner klarar att rensa inte bara partiklar i filtren, utan även det cerium som lagrats. När vi gör rent dessa filter brukar vi kunna få ut många större högar med pulver som är orange till färgen.

FAP-tekniken

Så funkar DPF-tekniken

2016-04-01

DPF betyder dieselpartikelfilter och är ett filter som är utformat för att avlägsna dieselpartiklar eller sot i avgaserna från en dieselmotor. Till skillnad från FAP-tekniken, används inte en kemisk tillsats under regenereringen .

DPF arbetar vid en högre temperatur, 600-650 ° C, med användning av en serie efterinjektioner av bränsle för att höja temperaturen på avgaserna.

På väggarna i filtret finns det vissa ädelmetaller vilka verkar som katalysatorer för att underlätta hela processen.

DPF-tekniken

Vad är partikelfilter?

2016-03-18

Förbränning av dieselbränslen skapar avgaser i form av sotpartiklar som är skadliga för miljö och människors hälsa. Avgaserna består av koldioxid (CO2), oförbrända kolväten (UHCs), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Dieselpartiklarna är mindre än 10 mikrometer och kallas PM10.

Partikelfilter är anordningar som kan fälla upp till 99% av alla PM10. Som alla andra filter måste de rengöras regelbundet för att förhindra blockering. Om inte kan det resultera i skador på bilen: ett överfyllt filter kan skada motorn eller själva filtret självt.

Rengöringen av partikelfiltret, dvs förbränningen av PM10 i filtret, kallas regenerering och sker automatiskt varje 400-800 km mer eller mindre, beroende på mängden av partiklar i filtret och körbeteende.

Regenereringsprocessen är ansluten till mottrycksvärdet, det vill säga skillnaden mellan det inkommande trycket hos luften i filtret och det utkommande trycket. Ju mer igensatt filtret är, desto högre är den skillnad. När bilen känner av gränsvärdet startar regenereringen.

De vanligaste partikelfiltren är av typen FAP eller DPF som skiljer sig i funktion men framför allt i sättet att regenerera.
EcoCleaner har maskiner för rengöring av alla typer av partikelfilter.

EcoCleaner besöker världens främste expert på rengöring av partikelfilter

2016-03-04

I slutet av februari besökte vi personligen Mario på Nouva A.F.R i nora Italien för att ta del av hans stora källa av kunskap när det gäller rengöring av partikelfilter. Han är uppfinnare och tillverkare av EcoCleaners maskiner och därmed en stor auktoritet på området. Vi är stolta över att vara de enda i Skandinavien som har dessa unika maskiner, som annars är vanliga i främst Tyskland, Storbritannien och Italien.

Mario betonar hur viktigt det är att ha kunskap och rätt teknik för att rengöra filter framgångsrikt. ”Många bilmärken hävdar att deras filter är självrengörande, men i praktiken tror jag aldrig de kan uppnå det”, säger Mario. ”Det har jag sett åtskilliga bevis på. Partikelfilter blir förr eller senare så pass fulla att rengöring behövs. Och då är vår teknik överlägsen kemikalier och ultraljudstvättar”, fortsätter Mario.

IMG_2069

Bild av hur kemikalier kan förstöra partikelfilter

2015-12-05

Här är en bild på ett partikelfilter till en VW Passar som förstörts av s k rengöringskemikalier.

Att försöka göra rent DPF med rengöringsvätskor är riskabelt. Även om tillverkare bedyrar att det fungerar. En modern bils avgassystem styrs av sensorer som reagerar på sot och aska. Att tillsätta vätskor blir i grunden fel metod som är dömt att misslyckas.

Till skillnad från EcoCleaner så har vi inte lyckats hitta någon tillverkare av kemisk reningsmedel som garanterar att det fungerar på partikelfilter. Tvärtom så finns många som vittnar om att problemen återkommer inom bara ett par veckor. Förklaringen är logisk. Vätskor hindrar förbränning.

Och i värsta fall kan filtren bli så förstörda att inte ens vi kan rädda dem.

 

VW Passat

 

 

Hutlöst dyrt byta partikelfilter

2015-12-05
Kostnaden för att byta partikelfilter kan bli mycket hög, rent av svindyrt. Här är ett exempel på en offert som en av våra kunder fick nyligen. 34 934 kr!!!!! Då ville verkstaden även räkna in byte av sensorer, förutom själva partikelfiltret som gick på 21 300 kr + moms.

Offerten var för byte till nytt partikelfilter till en Nissan X-trail, 2008 års modell, som gått 19 000 mil. En ganska vanlig bil och vanligt miltal för byte. Ett skämt tyckte kunden och vände sig till oss för att istället få filtret rengjort. Det gjorde att han sparade 90 % av kostnaden!

 

3,4 % av alla dieselbilar får underkänt för avgasreningen på bilprovningen

2015-11-20.

EcoCleaner har fått tillgång till exklusivt material från Svensk Bilprovning om hur vanligt det är att dieselfordon får underkänt på avgasrening och partikelrening vid den obligatoriska miljökontrollen, s k Elektronisk OmbordDiagnos, OBD (inkoppling sker vanligtvis under instrumentbrädan). De felkoder som läses av påverkar bilens utsläpp och måste åtgärdas och felkoden släckas med ett diagnosinstrument.

1,1 % av alla tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) hade underkända miljösystem, men av dessa var det bara 0,3 % som fick underkänt på miljökontrollmätningen. 0,8 % underkändes på köldmediekontrollen.

Statistiken baseras på samtliga besiktade fordon under 2014, vilket uppgår till 180 000 – 230 000 personbilar och 25 000 – 30 000 tunga lastbilar.

– De flesta kunder vi har på Ecocleaner är just de som fått underkänt för att partikelfiltret är igensatt eller för att signallampan lyser på instrumentbrädan. Vi rekommenderar alltid kunden att göra rent sitt partikelfilter i tid, annars är risken att bilen slutar fungera helt, säger Jan-Erik Källgren. Resultaten visar att 3,4 % av dieseldrivna personbilar blev underkända på miljösystem under 2014. De flesta avlästa vid EOBD-kontrollen. Äldre bilar har lite högre underkännandefrekvens, men skillnaden är inte så stor.

Varning för kemikalierengöring!

2015-11-10

Att rengöra partikelfilter med kemikalier kan göra dem omöjliga att få ren.

Raymond Karlsson, med många års erfarenhet inom EcoCleaner berättar att han endast misslyckats med två filter genom alla år. I båda fall hade kunden försökt göra rent dem med de kemikalier som finns på marknaden för rengöring av DPF där man sprutar eller häller in i filtret. ”Vår erfarenhet visar att den rengöringen fungerar i c:a 1-2 mån. När kunden sedan kommer till oss är det nästan omöjligt att göra rent filtret och kunden får i regel lov att köpa ett nytt. Vi når bara c:a 25% rengöring istället för 85-95 % som vi annars uppnår med vår metod”, berättar Raymond.

Full fart framåt med nya ägare

2015-11-01

EcoCleaner byter ägare då yngre krafter tar vid. Verksamheten tas nu över av Jan-Erik Källgren och Marit Ragnarsson som kommer att utveckla verksamheten med djupare kundkontakter och närvaro. Raymond Karlsson passar på att rikta ett stort tack till alla kunder.

– ”Det känns vemodigt, men åldern tar ut sin rätt och det är nu tid att dra mig tillbaka”, säger Raymond. ”Jag ser fram emot en spännande utveckling för EcoCleaner”.

– ”Det känns bra att vi fått gått i lära hos Raymond som har så många års erfarenhet”, säger Jan-Erik. ”Vi har många idéer om hur verksamheten kan utvecklas.”

EcoCleaner får ny hemsida – nu med nyheter!

2015-10-16

Välkommen till EcoCleaners nya hemsida! Nytt är bland annat att vi kommer att skriva om nyheter som handlar om partikelfilter, katalysatorer och luftfilter. Den stora snackisen nu är ju VW-skandalen med manipulering av mjukvaran till avgasreningen. Här förklarar Patent- och registreringsverket på ett pedagogiskt sätt vad skandalen handlar om och varför DPF måste rengöras regelbundet. PRV avslöjar också att det finns patentansökningar på gång om system för att lättare upptäcka igensatta partikelfilter.

Vi på EcoCleaner är inte förvånade över skandalen. Bilfabrikanter har väl alltid försökt ställa in motorstyrningen på ett sätt som gör att man får så bra värden som möjligt vid provning.