2017-03-03

Skillnaden mellan ett partikelfilter och en katalysator är att partikelfiltret är till för att filtrera bort skadliga partiklar i avgaserna. Filtret består av många små kanaler som är som ”återvändsgränder”, så att avgaserna istället måste trängas ut genom kanal-väggarna för att komma till en kanal som är öppen bakåt. Sot i ett partikelfilter sätter igen kanal-väggarna så avgaserna inte kan trängas igenom. Därför måste de brännas bort. Det räcker inte att blåsa eller skölja ur askan.

Syftet med en katalysator är att rena avgaserna från farliga gaser, såsom koloxid. Kanalerna i en katalysator består av speciella metaller som reagerar med avgaserna när de passerar, så kallad katalytisk verkan. Avgaserna ska inte tränga igenom kanal-väggarna, utan bara passeras. En katalysator till personbil sätter normalt inte igen sig, utan det handlar om att metallerna blir utslitna och den ska därför bytas och inte göras rent.

Ett tips på hur man ser skillnad på ett partikelfilter och en katalysator är att kika igenom den. Om du ser igenom kanalerna så är det en katalysator. Partikelfilter kan man inte se rakt igenom, även när de är rengjorda.