2015-11-10

Att rengöra partikelfilter med kemikalier kan göra dem omöjliga att få ren.

Raymond Karlsson, med många års erfarenhet inom EcoCleaner berättar att han endast misslyckats med två filter genom alla år. I båda fall hade kunden försökt göra rent dem med de kemikalier som finns på marknaden för rengöring av DPF där man sprutar eller häller in i filtret. ”Vår erfarenhet visar att den rengöringen fungerar i c:a 1-2 mån. När kunden sedan kommer till oss är det nästan omöjligt att göra rent filtret och kunden får i regel lov att köpa ett nytt. Vi når bara c:a 25% rengöring istället för 85-95 % som vi annars uppnår med vår metod”, berättar Raymond.