2016-12-11

Att tvätta ett partikelfilter med så kallade ultraljudstvättar är en vanlig metod i vissa länder. Men effekten blir nästan detsamma som med kemikalier. Tvätten kan få smutsen/partiklarna att lossa från kanal-väggarna, men det finns ingen kraft som tar bort det. Detsamma gäller vatten.

Istället bränner filtret sönder när smutsen förbränns. Det är lätt att tro att de är rena, men det har vi sett många bevis på att de inte är. Dessutom är det mycket tunna väggar i kanalerna på ett partikelfilter så de kan skadas av ultraljud.