2017-06-15

Hade just ett intressant samtal med Bilprovningen. Det finns ju de som försöker lösa igensatta partikelfilter med att ta bort dem och köra utan. Det är ju olagligt, men frågan är om det gör att få bilen godkänd i besiktningen med borttaget dpf? Enligt experten på Bilprovningen så upptäcker de allt, både för högt och för lågt flöde, dvs det blir felmeddelanden både om det är för mycket och för lite luft som går genom filtret. Det finns ett spann för partikelfilter som sensorerna känner av.